Seminarai

Teminiai seminarai yra pagrindinė projekto dalis. Jų tikslas – leisti projekto partneriams išbandyti ir pritaikyti vieno langelio (one-stop-shop) principo konferencijos prototipą.

Projektas numato organizuoti du jungtinius darbuotojų mokymo renginius, susijusius su VET IN 3D projektu. Kiekviename seminare dėmesys bus skiriamas praktikų mainams, susijusiems su trimis profesinio mokymo dimensijomis duotuose sektoriuose, siekiant pateikti profesinio mokymo mokykloms konkrečių pavyzdžių, kuriuos būtų galima pritaikyti jų mokymo kursuose

Tai taip pat prisidės prie supratimo apie tai, kaip šias tris profesinio mokymo dimensijas galima panaudoti visuose sektoriuose gerinant profesinio mokymo kokybę.