Szakmai tematikus munkacsoportok

A szakmai munkacsoportok 2018-as létrehozásával az EfVET céljai a következők voltak:

 • hosszú távon váljanak a munkacsoportok. és rajtuk keresztül az EfVET a szakképzés egy adott területén szakmai vélemény vezérekké, referenciaponttá;
 • Segítsék összegyűjteni az európai szakképzési intézmények tapasztalatait egy-egy adott témában;
 • Népszerűsítsék az EfVET tagjai között az innovációt és üzleti lehetőségeket;
 • Az EfVET tagjainak lehetőséget biztosítani az egymás közti, illetve az EfVET közvetítésével az Európai Bizottság szak- és felnőttképzéssel foglalkozó testületei közti információk cseréjére;
 • Az ágazati szakértők közti kommunikáció eredményeként támogassa az ágazati hálózatosodást, melynek eredményeként a szakképzés Európai megítélése és vonzereje jelentősen növekedni fog.

A munkacsoportok létrehozása lehetővé tette az EfVET számára, hogy:

 • Új, szakmai/tematikus kommunikációs csatornát nyisson az EfVET és a tagjai között;
 • A tematikus tudás és jó gyakorlat megosztás új tagokat vonzzon számára;
 • Tovább építse az EfVET-ről alkotott európai képet.

A munkacsoportok feladatai

 • Évente két tematikus workshop megtartása; kerekasztal megbeszélések és workshopok tartása az EfVET éves konferenciáján;
 • Az egyes témákban inputok adása az Uniós szakmapolitikai kezdeményezésekhez és döntésekhez, valamint ezek véleményezése (amennyiben az szükséges);
 • Sikeres, jó gyakorlatok azonosítása, megosztása az adott területen aktív EfVET tagok és meghatározó szakemberek együttműködésének és interakciójának a stimulálásával.