Szakképzés és 3D társadalmi integráció vállalkozói készségek digitális tanulás

VET in 3D

A 2020 novemberében indult két éves „VET in 3D” Erasmus+ projekt alapgondolata az EfVET által 2018-ban létrehozott tematikus munkacsoportokból származik. Ezekben a tematikus munkacsoportban az egy-egy adott témát/területet jól ismerő, abban releváns, jó gyakorlattal rendelkező szakképző intézmények működnek együtt annak érdekében, hogy összegyűjtsék és megosszák a tapasztalataikat, népszerűsítsék az újdonságokat és a lehetőségeket. A projekt rendszeres kapcsolattartási és tudás megosztási lehetőséget kíván teremteni a szakképző intézmények számára annak érdekében, hogy fejleszthessék az oktatók és trénerek kompetenciáit az innovatív tanítás területén, és hogy felhívja a figyelmet a szakképzés 3 fő területére, amely mindegyike az intézményi „kiválóság” elsődleges motorjaként van számon tartva. Ezek az alábbiak: 1) a tanulók vállalkozói tudásának és képességeinek tudatos fejlesztése; 2) a társadalmi integráció; 3) az IKT eszközökkel támogatott tanulás és tanítás minőségi intézményi alkalmazása és fejlesztése. A projekt végső célja, hogy az oktatók és trénerek tudásának és kompetenciáinak folyamatos és célirányos fejlesztésével hozzájáruljon a szakképzés európai megújításához.

Tudásmegosztás és tapasztalatcsere az innovatív szakképzésért

blue triangle 3
3D logo

Kiemelt területek

Társadalmi integráció

A társadalmi integrációval foglalkozó munkacsoport célja, hogy lehetőségeket találjon a társadalmi integráció – a szegénység és diszkrimináció elleni harc – népszerűsítésére azáltal, hogy javítja az integráltak foglalkoztathatóságát és aktív társadalmi szerepvállalását.

Vállalkozói tudás és készségek fejlesztése

századi szakképzésben, ahogy az számos elemzésből kiderült, elengedhetetlen az innováció és a vállalkozói készségek megerősítése a tanulás valamennyi formájában. Ennek során kiemelten kell kezelni:
· A pedagógiai módszertan és a tanárok változó szerepe hogyan tudja támogatni ezt a célt - módszertani megközelítés (tanárok, oktatók, kutatók);
· Azt, hogy miként tudja az intézményi kultúra és struktúra támogatni a vállalkozói gondolkodását - szervezeti megközelítés (iskolavezetés, döntéshozók).
A vállalkozói tudás és készségek iskolai fejlesztésével foglalkozó munkacsoport a következő két tevékenységre koncentrál: (1) vállalkozói tudás fejlesztésével kapcsolatos már létező és új jó gyakorlatot megosztása; (2) a vállalkozói tevékenység fontosságának hangsúlyozása a tanulás valamennyi formájában a szakképzés szakmai-politikai, intézményi és pedagógiai módszertani döntéshozói körében.

IKT eszközökkel támogatott tanulás és tanítás (TEL

A digitális oktatással és tanulással foglalkozó munkacsoport célja, hogy támogassa az innovatív tanítási és tanulási stratégiák megismerését, erősítse a Mesterséges Intelligencia és digitális tanulási/tanítási környezet által biztosított oktatási tapasztalatok megosztását és beépítését a képzés menetébe. Az oktatók, intézményvezetők, szülők és diákok meghatározó szerepet játszanak ebben az átalakulási folyamatban, amely egyesíti a stratégiai tervezés felülről lefelé, valamit alulról felfelé megközelítéseit.

1 „Stop Shop” (mindent egy helyen) konferenciák

A projekt partnerek célja, hogy konkrét lehetőséget teremtsenek szakképzési innovációk támogatására mind intézményi, mind európai szinten. A projekt megvalósításának két éve alatt két „Stop-shop” jellegű konferencia pilotja történik. Az elnevezést a kereskedelmi gyakorlatból vettük, ahol a „Stop-Shop”-okban mindent egy helyen lehet megvásárolni. A konferenciákon a három témát egységesen, egymás összefüggéseiben tárgyaljuk. Ezek a már bevált gyakorlatok megosztására és a munkacsoportok munkáira fog fókuszálni.

Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a 21. századi szakképzés további kiemelt innovatív területeivel kapcsolatos tudás megosztásra is.

2 Szemináriumok

A konferenciák mellett tematikus szemináriumok is támogatják a projekt céljainak elérését. Ezek a három fő témán keresztül a turizmusra és a zöld gazdaságra koncentrálnak.

Jó gyakorlatok megosztása

A jó gyakorlatok összegyűjtéséhez a munkacsoportok meghatározzák a keresett jó gyakorlatok legfontosabb jellemzőit. A munkacsoportokban dolgozó szakértők összegyűjtik a kritériumoknak megfelelő már bevált módszereket. Az így összegyűjtött tapasztalatok kerülnek megvitatásra a konferenciákon.

Interakció Kommunikáció Tanulás Tudás megosztás Innováció

circle logo

Hírek

Maradjon velünk és tájékozódjon projektünk eredményeiről, híreiről.