A projekt

A 2020 novemberében indult két éves „VET in 3D” Erasmus+ projekt alapgondolata az EfVET által 2018-ban létrehozott tematikus munkacsoportokból származik. Ezekben a tematikus munkacsoportban az egy-egy adott témát/területet jól ismerő, ott releváns jó gyakorlattal rendelkező szakképző intézmények működnek együtt annak érdekében, hogy összegyűjtsék és megosszák a tapasztalataikat, népszerűsítsék az újdonságokat és a lehetőségeket. A projekt rendszeres kapcsolattartási és tudás megosztási lehetőséget kíván teremteni a szakképző intézmények számára annak érdekében, hogy fejleszthessék az oktatók és trénerek kompetenciáit az innovatív tanítás területén, és hogy felhívja a figyelmet a szakképzés 3 fő területére, amely mindegyike az intézményi „kiválóság” elsődleges motorjaként van számon tartva. Ezek az alábbiak: 1) a tanulók vállalkozói tudásának és képességeinek iskolai tudatos fejlesztése; 2) a társadalmi integráció; 3) az IKT eszközökkel támogatott tanulás és tanítás minőségi intézményi alkalmazása és fejlesztése. A projekt végső célja, hogy az oktatók és trénerek tudásának és kompetenciáinak folyamatos és célirányos fejlesztésével hozzájáruljon a szakképzés európai megújításához.

A projekt célja

 • Lehetőséget teremteni a szakképző intézmények számára, hogy projekt kiemelt területeihez kapcsolódó innovatív oktatási kezdeményezéseiket, és az Európában már bevált jó gyakorlatokat egymás között megoszthassák.
 • A szakképzésben dolgozó oktatók és trénerek, valamint az intézményvezetők kompetenciájának fejlesztése innovatív oktatási technikák terén, ezáltal felhívja az érintettek figyelemét az Európában napirenden lévő releváns pedagógiai fejlesztésekre és innovációkra.
 • A szakképző intézmények „nemzetköziesedési” stratégiáinak támogatása és fejlesztése.
project target

Kinek szól a projekt

project

A „VET in 3D” a következő szakmai szereplőket kívánja a projektbe bevonni, és ezáltal számukra hasznos információkat szolgáltatni:

 • Közvetlen bevonás. direkt módon a szakképzésben oktató tanárokat és trénereket, intézmény vezetőket, pedagógiai, szakmai és a duális képzési programok megvalósításáért felelős beosztott vezetőket kívánjuk bevonni.
 • Közvetett bevonás. A projekt indirekt módon a következő szereplők számára kíván releváns információkkal szolgálni: szakképzésben tanulók, illetve őket képviselő szervezetek, üzleti szereplők, szakképzéssel foglalkozó szakma-politikai döntéshozók, egyetemek, kutatóközpontok és civil szervezetek.
 • Helyi szintű információmegosztás. A projekt kifejezett célja, hogy a projektbe bevont szervezetek helyi szinten a saját szakmai kapcsolatrendszerükön keresztül az információkat megosszák és ezáltal a bevontaknál jóval szélesebb körben hasznosulhassanak a projekt eredményei.

Tervezett eredmények

 • Nemzetközi tudásmegosztó pilot konferencia kialakítása, tesztelése és bevezetése, ahol az európai szakképző intézmények meg tudják osztani a tapasztalataikat, jó gyakorlataikat és innovációs ötleteiket;
 • A szakképzésben dolgozó tanárok, szakemberek tudásának és kompetenciáinak fejlesztése a következő területeken: 1) vállalkozói készségek fejlesztése az oktatásban; 2) társadalmi integráció; 3) IKT- eszközökkel támogatott tanulás és tanítás, turizmus és fenntarthatóság.
 • A szakképzés 3 kiemelt területén összegyűjtött jó gyakorlatainak gyűjteménye, valamint egy új szakmai kezdeményezés elindítása.
project results

Projekt várható hatása szakképzésre

project impact
 • A szakképzésben oktatóknak, mint elsődleges célcsoportnak, az egész életen át tartó tanulás, és az ehhez szükséges kulcskompetenciák iránti motivációjának növekedése, különös tekintettel a „tanulás elsajátítását”, a „digitális kompetenciákat”, a „kezdeményezőkészséget és vállalkozói kompetenciát”, valamint a „szociális és állampolgári kompetenciákat” beleértve az egy második nyelven való kommunikáció nemzetközi mobilitási tapasztalatokon keresztül történő fejlesztése. Továbbá a szakképzésben dolgozó oktatók, trénerek az európai kollégáik szakmai tapasztalatainak megosztásán keresztül új tudást és tapasztalatot szerezhetnek.
 • A szakképzési intézmények vezetői és döntéshozói új ötleteket kaphatnak szakképzés megújításra és innovációjára.
 • A projekt által generált tapasztalat és jó gyakorlat cserének az igazi haszonélvezői szakképzésben tanulók lesznek annak eredményeként, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók a megismert nemzetközi jó gyakorlatokat a saját intézményi sajátosságaiknak megfelelően adaptálják és alkalmazzák
 • A szakképzési intézmények szintjén az együttműködés fejlesztéséből származó szinergiákban, kölcsönös megértésben, kölcsönös bizalomban és az oktatás minőségének javulásában lesz meghatározható.