Profesinis rengimas 3D socialinės įtraukties srityje verslumo srityje technologijomis pagrįsto mokymo srityje

VET in 3D

„Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas“ (VET in 3D) yra „Erasmus +“ projektas, kuris prasidėjo 2020 m. lapkričio mėnesį. ir turėtų būti baigtas 2022 m. spalio mėnesį. Projektas VET in 3D yra kilęs iš „Teminių komandų“ iniciatyvos, kurią 2018 m. pradėjo EfVET, kurioje profesinio rengimo organizacijų grupės dirbo kartu, siekiant kaupti specifinių sričių patirtį ir skatinti naujoves ir galimybes tarp profesinio mokymo vykdytojų. Šiuo projektu siekiama sudaryti daugiau galimybių profesinio mokymo organizacijoms keistis praktikomis ir diskutuoti apie naujoves; tobulinti profesinio mokymo darbuotojų kompetencijas, inovatyvių mokymo metodų srityje, ir praplėsti žinias apie profesinio mokymo tris esmines dimensijas: verslumo ugdymą; socialinę įtrauktį; technologijos pagrįstą mokymą (TEL), o galutinis tikslas – diegti naujoves profesinio mokymo teikime Europoje, intensyviai ugdant profesijos mokytojų gebėjimus.

Keitimasis naujovišku profesiniu mokymu

blue triangle 3
3D logo

Dimensijos

Socialinė įtrauktis

Teminė komanda, sutelkusi dėmesį į socialinę įtrauktį, siekia ištirti būdus, kaip skatinti socialinę įtrauktį - kovoti su skurdu ir diskriminacija, gerinant įsidarbinimo galimybes ir aktyvų pilietiškumą.

Verslumas

Permąstant XXI amžiaus profesinį mokymą, kaip paaiškėjo keliose analizėse, reikalauja daugiau dėmesio skirti verslumo mokymuisi, kad atitiktų darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Ši profesinio mokymo požiūriu naujovė reiškia dvi dimensijas:
· Pedagoginę (mokytojai, kuratoriai, tyrėjai): kaip didaktikos ir mokytojų vaidmuo gali pasiekti šį tikslą;
· Organizacinę (vadovai, politikos formuotojai): kaip mokyklos aplinka ir struktūros gali skatinti vidinės bendruomenės verslumo mąstyseną.
Teminė komanda verslumo mokymosi srityje dėmesį sutelkia į (1) žinių plėtojimą ir dalijimąsi esama ar nauja verslumo mokymosi praktika; 2) propagavimą skatinti verslumą profesinio mokymo srityje politiniu, instituciniu ir didaktiniu lygmenimis.

Technologijomis pagrįstas mokymasis

Teminė komanda, sutelkusi dėmesį į technologijomis pagrįstą mokymą, siekia skatinti novatoriškas mokymo ir mokymosi strategijas, stiprinti švietimo patirtį, pagrįstą dirbtiniu intelektu ir skaitmenine aplinka. Pedagogai, lyderiai, tėvai ir mokiniai yra pagrindiniai transformacinio proceso dalyviai, derinant požiūrį iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų.

1 langelio (One-Stop-Shop) konferencija

Partneriai susibūrė į projektą „Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas“ (VET in 3D), kad sukurtų konkrečias galimybes skatinti inovacijas profesinio mokymo srityje ir skleisti jas visos Europos profesinio mokymo specialistams. Naujas tarptautinės konferencijos formatas bus sukurtas ir išbandytas du kartus per dviejų metų projekto trukmę. Jis bus skirtas keistis gerosiomis praktikomis ir skatinti teminių komandų darbą tam tikrais aspektais, kurie buvo laikomi inovacijų varikliais ir svarbiausiais profesinio mokymo srityse.

Tai taip pat bus proga ugdyti supratimą apie įvairias profesinio mokymo sistemas ir toliau plėtoti dalyvių organizacijų tinklus.

2 seminarai

Dvi bandomosios konferencijos bus skirtos ne tik socialinės įtraukties, verslumo ir technologijomis pagrįsto mokymo temoms, bet ir skirs ypatingą dėmesį specifinėms profesinio mokymo sritims, tokioms kaip turizmas ir žalioji ekonomika.

Gerųjų praktikų mainai

Pradėdami nuo konkrečių prioritetų nustatymo kiekvienoje teminėje srityje (socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas), partneriai rinks gerąsias praktikas, kurios yra atspirties taškas aptarti ir parengti strategijas, palengvinančias jų perkeliamumą ir skatinančias naujoves tarptautinių konferencijų metu.

Bendrauti Susisiekti Mokytis Mainai Diegti naujoves

circle logo

NAUJIENOS

Sekite mūsų projekto „Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas“ (VET in 3D) vykdymą ir sužinokite mūsų naujienas ir naujausius įvykius.