Teminės komandos

EfVET teminės komandos (TK) buvo įsteigtos 2018 m., kurių pagrindinis tikslas buvo:

 • Tapti „idėjų grupe“, nuomonės lyderiu, profesinio mokymo atskaitos tašku konkrečioje srityje.
 • Apibendrinti narių patirtį konkrečioje srityje.
 • Skatinti naujoves ir verslo galimybes tarp narių.
 • Mūsų nariai turi didžiulę patirtį konkrečiuose ir skirtinguose sektoriuose. Ši patirtis, be verslo panaudojimo, gali pasiūlyti neįkainojamą komunikacijos kanalą ne tik tarp EfVET ir jos narių, bet ir tarp Europos Komisijos, kitų suinteresuotųjų šalių ir organizacijų, nepriklausančių EfVET.
 • Bendravimas tarp sektorių ekspertų gali padėti kurti tinklus sektoriuose, keistis aukšto lygio patirtimi ir praktika bei vertingai atnaujinti patį sektorių. Šios aukšto lygio žinios skatins profesinį rengimą Europos lygmeniu ir užsienyje, atsižvelgiant į jo įvaizdį, nuoseklumą ir veiksmingumą.

Šių skirtingų darbo grupių įsteigimas leido EfVET:

 • Atverti komunikacijos (sektorių) kanalą tarp EfVET ir jos narių.
 • Pritraukti naujų narių pasitelkiant pridėtinę vertę (sektorių turinys + sektorių tinklai).
 • Prisidėti prie EfVET įvaizdžio, dydžio, nuoseklumo, efektyvumo.

Ką veikia teminės komandos?

 • Seminarai: susitikimai du kartus per metus, 1 EfVET konferencijos ribose; planuoja ir įgyvendina seminarus bei apvaliųjų stalų diskusijas kasmetinėse konferencijose;
 • Politikos sklaidos kanalai: prireikus prisideda prie politikos svarstymų ir pareiškimų savo srityje; teikia informaciją apklausoms, dokumentams, tyrimams;
 • Naujovės: sėkmingos praktikos konkrečiose srityse nustatymas ir dalijimasis, skatinant sąveiką ir bendradarbiavimą tarp EfVET narių ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių, aktyvių konkrečioje teminės komandos srityje.