Szemináriumok

A project középpontjában a tematikus szemináriumok állnak. Ezek célja, hogy „Stop Shop” jellegű konferenciák keretén belül lehetővé tegyék a projektben résztvevőknek a tudásmegosztást és az eredmények bemutatását.

A projekt három ilyen alkalmat tartalmaz. Minden szeminárium fókuszába a működő gyakorlatok megosztását helyezzük. Ezek, a három fő témán keresztül a turizmusra és a zöld gazdaságra is koncentrálnak. Ezzel konkrét lehetőséget és segítséget kívánunk adni a szakképző intézmények számára, hogy a megismert jó gyakorlatokat a saját intézményi sajátosságait figyelembe vevően adaptálhassák.

Ezek az események a projekt három kiemelt területével való azonosulást is segítik, és tudatosítják az egyes témák fontosságát az európai szakképzés jövője szempontjából.