Ismerje meg Partnereinket

A konzorcium az EfVET mellett további nyolc partnerből áll. Így a konzorcium összesen nyolc különböző európai ország szakképzését képviseli (Belgium, Franciaország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Portugália, Spanyolország).

Kauno Technikos Profesinio Mokymo Centras, Litvánia

A Kauno Technikos Profesinio Mokymo Centras 2016-ban jött létre két szakképzési intézmény (Kaunas Építőipari Szakképzési Központ és Kaunas Gépészeti Szakképzési Központ) egyesítésével. Az új szakképzési központ 127 tanár vezetésével 6 képzési területen ajánl 1500 tanuló számára minőségi szakmai képzést a szakmunkás képzéstől a technikumi végzettségen keresztül a felnőttek tovább- és átképzéséig. Az oktatók és az intézmény vezetői kiterjedt tapasztalatokkal rendelkeznek az Európai Uniós projektek megvalósítása terén.

EfVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Training, Belgium

Az 1991-ben létrehozott páneurópai szakmai szövetség fő célja az európai szakképzési intézmények hálózatának kiépítése annak érdekében, hogy Európa-szerte biztosítsa a tagjai számára, hogy véleményüket és tapasztalataikat megosztva formálhassák az Európai Uniós szakképzési szakpolitika döntéseket és kezdeményezéseket, illetve ezekről elsőként információt kaphassanak. Az EfVET fő célja, hogy az európai szakképzéssel kapcsolatos szakmapolitikai döntések elismert szakmai befolyásolója legyen. Tevékenysége során támogatja és ösztönözi a tagjai közti kapcsolatépítést, a releváns információkhoz, módszerekhez való hozzáférést. A szervezetnek 34 országban jelenleg 225 intézményi tagja van, és tagjain keresztül megközelítőleg 200 000 szakképzési szakembert és 2 000 000 tanulót képvisel.

Cometa Formazione, Olaszország

A Cometa Formazione az alapítója és fenntartója az Oliver Twist szakképzési központnak, amelynek célja elsősorban olyan hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, akik nagymértékben ki vannak téve a lemorzsolódás veszélyének. 2018 óta a Cometa az UNESCO-UNEVOC nemzetközi hálózat olasz kiválósági központja, amely kiemelten képviseli a fenntartható fejlesztési célok elérését és az innováció fejlesztését a szakképzésben. Megközelítőleg a 430 tanulóval 80 alkalmazott/tanár és segítő foglalkozik. A Cometa szorosan együttműködik a helyi önkormányzatokkal (Lombardia), több mint 700 vendéglátóval, textil és bútor ipari vállalkozással, és több európai kutatóközpontokkal (beleértve az európai szakképzési kutatók hálózatát, a VETNET-et). A Cometa saját alkalmazott kutatási központtal (Cometa Research) is rendelkezik.

UNISER Soc. Coop. Onlus, Olaszország

Az 1998-ban alapított UNISER Közösségi Szociális Szövetkezetként működik Bolognában, és több mint 20 év tapasztalattal rendelkezik a tanulási célú mobilitás területén. A fennállása alatt számos bevált gyakorlatot dolgozott ki a szakképzésben résztvevő tanulók tanulási tapasztalataira vonatkozóan. Az UNISER élen jár a tanulási célú mobilitás innovációja terén, olyan gyakorlatokat indított el, mint a virtuális mentorálás, az online indulás előtti felkészülési támogatás, kifejlesztett egy platformot a résztvevők kiválasztására és profilozására stb. Ma az UNISER több mint 200 Európai szakképzési intézménnyel, és 16 mobilitási konzorciummal működik együtt és kínál mobilitási lehetőségeket a szakképzés tanulói számára. 2016-ban az UNISER megszerezte a Szakképzési mobilitási tanúsítvány, köszönhetően a kiemelkedő minőségben végrehajtott projektjeinek és az ambiciózus nemzetköziesítési stratégiájának.

ENSINUS – Estudos Técnicos e Profissionais – INETE, Portugália

A holdingként működő ENSINUS ETP-t 1989-ben alapította az INETE-t. INETE szakképző intézményként működik Portugáliában és képzési kínálatában egyaránt megtalálhatók az iskola rendszerű szakképzések és a felnőtt tovább- és átképzések. Az intézmény Lisszabonban található, és eddig több mint 3000 magasan képzett technikus került ki az iskolából. Az intézményben jelenleg 74 tanár tanít 659 tanulót 9 különböző képzésen. Az iskola nagyon szoros kapcsolatban áll a munkaerőpiaccal, és a nemzetköziestítés nagyon fontos stratégiai cél a számára. Az intézmény szakmai körökben ismert az innovatív pedagógia alkalmazásáról, és a digitális kompetenciák fejlesztésével foglalkozó konferencián több projektje is, mint európai jó gyakorlat került bemutatásra (InCode2030).

Magyar Digitális Oktatásért Egyesület, Magyarország

A Magyar Digitális Oktatásért Egyesület (MDOE) Magyarország egyik legnagyobb, az MTMI tantárgyak oktatásának innovatív oktatástechnológiákra épülő, játékos, interaktív tartalmak és módszerek iskolai alkalmazása iránt elkötelezett tanárok, kutatók és iskolák országos szakmai szervezete. (1152 fő pedagógus, 71 iskola, 58 szakértő, 30 Geomatech oktató pedagógus, 20 mentor oktató). Egyedülálló referenciával rendelkezik a STEAM tantárgyak oktatása során a digitális eszközök, tartalmak, módszerek életkori sajátosságokat figyelembe vevő alkalmazásában. Az Egyesület elkötelezett a digitális és mobil technológiák, valamint a játékos, interaktív oktatási tartalmak tantermi és otthoni tanuláshoz kapcsolódó használatának támogatása, a pedagógusok tudatos digitális és mobil eszköz használatához kapcsolódó módszertani tudásának, kultúrájának fejlesztése, valamint az intézményi digitális tanítási kultúra kialakítása iránt.

p-consulting.gr, Görögország

A 2012-ben alapított informatikai, képzési és tanácsadó cég Patrasban (Görögország) tevékenykedik. A szervezet fő tevékenysége a vállalkozások és szervezetek digitális átalakításának támogatása és segítése. Az alapítást követő első 9 évben 16 európai projektet, több száz nemzeti projektet valósított meg. Tanácsadói és informatikai tevékenysége során több mint 200 ügyféllel van közvetlen kapcsolatban. A szervezet szorosan együttműködik a görögországi állami és magán szakmai szervezetekkel, jól működő szakmai kapcsolatrendszert épített ki azokkal a szervezetekkel, amelyekkel a 16 európai projektben működött együtt. A szervezet európai munkacsoport munkájában vesz részt és 2012 óta tagja az EfVET-nek.

SEPR – Société d’Enseignement Professionnel du Rhone, Franciaország

Az 1864-ben alapított SEPR egy nagy hagyományokkal rendelkező francia szakképző intézmény. Évente több mint 4000 tanulót képeznek az intézmény több mint 110 képzésén EQF 3-tól az EQF 6-ig szinteken. Képzési kínálata a nappali tagozatos képzésektől a gyakornoki, duális képzéseken keresztül a felnőttképzésig terjed. Az intézmény kifejezetten kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi együttműködések és mobilitás, a társadalmi integráció és aktív társadalmi szerepvállalását terén. SEPR támogatja a fenntartható fejlődéshez és a vállalkozói készségek és tudáshoz kapcsolódó oktatást. Emellett a SEPR megszerezte az Erasmus Felsőoktatási Chartát, az Erasmus+ Akkreditációt a szakképzési szektorban (2021-2027). 2019-ben a Francia Nemzeti Ügynökség az Erasmus+ „Jó gyakorlat” címet adományozta az intézménynek.

Centro San Viator, Spanyolország

Az 1953-ban alapított spanyol „Centro San Viator” szakképző intézmény EQF 3-tól az EQF 5-ig terjedő képzéseket kínál több mint 1000 tanuló számára. Tanárok és oktatók száma eléri a 100 főt. Az intézmény munkanélkülieknek számára nyújt képzéseket és átképzéseket kínál, ezáltal csökkentve a régióban a munkanélküliek számát. Körülbelül 60 fő 16-20 év közötti enyhe és közepes értelmi fogyatékossággal rendelkező tanulót is tanítanak. Emellet aktív munkavállalók számára nyújt felnőttképzést. A központ Erasmus Felsőoktatási Akkreditációval és Erasmus+VET Mobilitási Akkreditációval rendelkezik.